• JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Pokrovitelji
Pasica
Povezave
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
IMG_8369

V nedeljo, 14.5.2017 je v Celju potekal Atletski pokal Slovenije za mlaje mladince in mladinke, na katerem so nastopili tudi atleti Atletskega kluba Koper in dosegali tevilke osebne rekorde.

Na100m je blestela Begi? Klara z rezultatom 12,40s, s katerim je dosegla 2. mesto, na 200m razdalji pa je z rezultatom 25,69s zasedla 3. mesto.

Gruden Tija je z 12,92s na 100m dosegla 9. mesto, na 200m pa (27,14s) 9.

Več ...

 
18578562_1080178282083552_1174105285_n

V Mariboru je na prenovljenem atletskem stadionu potekalo finale posami?nega prvenstva Slovenije za srednje ole, katerega so se udeleili tudi tirje atleti Atletskega kluba Koper. Klara Begi? je nastopila na 100m, kjer je v kvalifikacijah dosegla rezultat 12,44 in se kot ?etrta uvrstila v finale. V finalu se je ponovno izkazala in kljub slabemu tartu zasedla 3. mesto z izvrstnim rezultatom 12,23, al z nekoliko preveliko mo?jo vetra. Tako je Klara potrdila, da trenutno spada med najbolje printerke v mladinski kategoriji v Sloveniji. Izkazal se je tudi Timotej Stibilj, ki je nastopil na 1000m in zasedel 14. mesto z novim osebnim rekordom 2.45,61. Na 400m sta nastopila e Domen Vergles (53,56) in Timothy Furlani? (53,86) in zasedla 20. in 21. mesto.

 
Eva_Koper

V torek, 25. 4. se je v furlanskem Vidmu odvijala 34. izvedba mednarodnega Memoriala Todaro. Kljub muhastemu vremenu se je tekmovanja udeleilo veliko tevilo tekmovalcev iz raznih severnoitalijanskih klubov, iz Slovenije pa so tekmovali atleti AK Koper, AK Radovljica, MASS Ljubljana, AK Gorica in TK Kobarid. ?eprav je bilo tekmovanje namenjeno ?lanom/icam, so lahko na njem nastopili tudi mlaji mladinci/ke. Kljub temu, da je bilo slovensko predstavnitvo sestavljeno preteno iz atletov mlajemladinske kategorije, so se le-ti odli?no odrezali. Najodmevneja rezultata sta vsekakor zmaga Neje Omanovi? (2000 AK Radovljica) z rezultatom 12,17 m v troskoku ter nov dravni rekord med mlajimi mladinkami Eve ?anadi (2000 AK Koper), ki je v hitri hoji na 5.000 m s ?asom 27:10.49 zasedla 4. mesto in izboljala svoj rezultat za 16 sekund (prejnji je znaal 27:25.99 in je bil doseen 25. 6. 2016 v Mariboru).

?ESTITAMO!

 

OB?NI ZBOR

ATLETSKI KLUB KOPER

Na podlagi sklepa UO AK Koper, z dne 03.04.2017, sklicujem ob?ni zbor AK Koper, ki bo 5. maja 2017 s pri?etkom ob 17.30 uri v sejni sobi restavracije Emonec v alari.

DNEVNI RED

 1. Otvoritev ob?nega zbora
 2. Izvolitev organov ob?nega zbora
 3. Poro?ilo o delu AK Koper v letu 2016 poro?a predsednik Klavdij Frankovi?
 4. Finan?no poro?ilo, poro?ilo nadzornega odbora poro?ata Andrej Grzenti? in Dragica Pograjc
 5. Poro?ilo Zbora atletskih sodnikov
 6. Spremembe statuta AK Koper
 7. Program dela in finan?ni plan za leto 2017
 8. Razno

Predsednik UO AK Koper

Klavdij Frankovi?

Na oglasno desko in na spletno stran AK Koper ?lanom in ?lanicam AK Koper, dne 20.04. 2017

Polnopravni udeleenci ob?nega zbora so ?lani, ki imajo pla?ano ?lanarino za leto 2017.

 
Več člankov...
Iskanje
Utrinki
Link_to_Facebook