• JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Pokrovitelji
Pasica
Povezave
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
Eva_Koper

V torek, 25. 4. se je v furlanskem Vidmu odvijala 34. izvedba mednarodnega Memoriala Todaro. Kljub muhastemu vremenu se je tekmovanja udeleilo veliko tevilo tekmovalcev iz raznih severnoitalijanskih klubov, iz Slovenije pa so tekmovali atleti AK Koper, AK Radovljica, MASS Ljubljana, AK Gorica in TK Kobarid. ?eprav je bilo tekmovanje namenjeno ?lanom/icam, so lahko na njem nastopili tudi mlaji mladinci/ke. Kljub temu, da je bilo slovensko predstavnitvo sestavljeno preteno iz atletov mlajemladinske kategorije, so se le-ti odli?no odrezali. Najodmevneja rezultata sta vsekakor zmaga Neje Omanovi? (2000 AK Radovljica) z rezultatom 12,17 m v troskoku ter nov dravni rekord med mlajimi mladinkami Eve ?anadi (2000 AK Koper), ki je v hitri hoji na 5.000 m s ?asom 27:10.49 zasedla 4. mesto in izboljala svoj rezultat za 16 sekund (prejnji je znaal 27:25.99 in je bil doseen 25. 6. 2016 v Mariboru).

?ESTITAMO!

 

OB?NI ZBOR

ATLETSKI KLUB KOPER

Na podlagi sklepa UO AK Koper, z dne 03.04.2017, sklicujem ob?ni zbor AK Koper, ki bo 5. maja 2017 s pri?etkom ob 17.30 uri v sejni sobi restavracije Emonec v alari.

DNEVNI RED

 1. Otvoritev ob?nega zbora
 2. Izvolitev organov ob?nega zbora
 3. Poro?ilo o delu AK Koper v letu 2016 poro?a predsednik Klavdij Frankovi?
 4. Finan?no poro?ilo, poro?ilo nadzornega odbora poro?ata Andrej Grzenti? in Dragica Pograjc
 5. Poro?ilo Zbora atletskih sodnikov
 6. Spremembe statuta AK Koper
 7. Program dela in finan?ni plan za leto 2017
 8. Razno

Predsednik UO AK Koper

Klavdij Frankovi?

Na oglasno desko in na spletno stran AK Koper ?lanom in ?lanicam AK Koper, dne 20.04. 2017

Polnopravni udeleenci ob?nega zbora so ?lani, ki imajo pla?ano ?lanarino za leto 2017.

 

Jan Dekleva tretji na DP v dolgih tekih

20170129_113830_resized
V soboto so v postojni tekmovali atleti na daljih razdaljah. Na pet kilometerski razdalji se je med pionirji na odli?no tretje mesto uvrstil tudi na atlet Jan Dekleva.
"Prva dva kilometra sta bila zelo po?asna, po tretjem sem bil e vedno v vodstvu nato pa sta mi konkurenta zbeala. Zelo sem vesel z rezultatom."
To je za Jana krstna medalja na dravnih prvenstvih in velika vspodbuda za nadaljno atletsko pot.
 

Florina

Eva_Florina

Prejnji teden se je v grki Florini (na meji z Makedonijo) odvijala 16. izvedba Balkanskega prvenstva v hoji za mladinske in ?lanske kategorije. Na njem so pod vodstvom trenerja Fabia Ruzzierja (AK Koper) nastopili tudi trije slovenski predstavniki, in sicer Eva ?anadi (AK Koper) in Kaja Rupar (AK Radovljica) med mlajimi mladinkami, ter Ane Tesovnik (MASS Ljubljana) med starejimi mladinci. Eva je na razdalji 5 km s ?asom 28:40 pristala na kon?nem 8. mestu, Kaja s ?asom 32:38 na 10., Ane pa je za 10km progo potreboval 54:44, kar mu je naneslo uvrstitev na 7. mesto. Skupno se je prvenstva udeleilo 70 tekmovalcev iz 6 drav. Na kon?ni ekipni lestvici je zmagala Romunija, pred Gr?ijo in Tur?ijo, medtem ko je bila Slovenija z nepopolno ekipo esta.

 
Več člankov...
Iskanje
Utrinki
Link_to_Facebook