• JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Pokrovitelji
Pasica
Povezave
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica
unnamed

V soboto, 26. 11. 2016, je v Novem mestu potekal Novomeki kros. Tekaki kros je tel tudi kot pregledna tekma pred prihajajo?im evropskim prvenstvom v krosu. To je bila prva od treh izbirnih tekem za izbor reprezentance za Beli kros, ki naj bi potekal v Beogradu. V Novem Mestu sta sodelovala tudi dva naa atleta, ki sta se dobro odrezala. Na zelo blatni progi se je med mlajimi pionirkami na 1km progi Luna Vidicuvrstila na 2. mesto z rezultatom 4:07s, Jan Deklevapa jemed starejimi pionirjina 2km progi za las zgreil stopni?ke in pristal na odli?nem 4.mestu z rezultatom 7:21s. ?estitke obema!

 

Racewalking Five Races

V torek zve?er se je v Hotelu Europalace v Tri?u (Monfalcone) odvijalo kon?no nagrajevanje letonje izvedbe Racewalking Five Races, to je serije petih tekem, ki so na sporedu skozi celo sezono (letos so bile v Seani, dvakrat v Gorici, Remanzaccu in Trstu), na katerih pridejo za to lestvico v potev atleti iz Furlanije/Julijske krajine ter Slovenije. Po petih izvedbah je bila letonja za slovenske barve in barve AK Koper najuspeneja, saj je med Pionirkami U10 v konkurenci 15 tekmovalk premo?no zmagala Saa Milenovi?, med mlajimi mladinkami je Eva ?anadi prvi? premagala vse Italijanke (skupno 6). Med ?lani je bil Fabio Ruzzier drugi, Igor Bah?i? ?etrti ter Matja Brulc esti med sedmimi tekmovalci. V Slovenijo so le e tri zmage, in sicer med Pionirkami U12 (Tamara Reicht AD tajerska), kjer je bila 7. Laura Kopa? (AK Koper) v konkurenci 16 tekmovalk, med Pionirkami U14 (Kaja Rupar AK Radovljica), med starejimi mladinci (Ane Tesovnik MASS Ljubljana) ter drugo mesto Filipa Krinika (AD tajerska) med Pionirji U16. V veliko ?ast vsem nagrajencem, je slovesnosti prisostvoval najve?ji italijanski hitrohodec vseh ?asov Abdon Pamich (rojen sicer na Reki, ivi pa v Rimu), dobitnik bronaste kolajne na O.I. v Rimu leta 1960 in Olimpijski Prvak v Tokju 1964 na 50km, poleg tega e dvakratni Evropski prvak v Beogradu (1962) in Budimpeti (1966) ter 40-kratni Italijanski prvak na vseh monih razdaljah. Vsem so ob tej prilonosti podarili njegovo knjigo spominov, ki je ravnokar izla in ni le suhoparni pregled njegove edinstvene portne kariere, temve? prava ola ivljenja, kar hitra hoja sicer tudi je.

 

Master Slovenija

Gasilska_v_Radovljici

Pred kratkim je v Radovljici ob prisotnosti predsednika AZS Romana Dobnikarja in najstarejega e ive?ega olimpijca 96-letnega Marka Ra?i?a, potekalo vsakoletno nagrajevanje najboljih atletov Masterjev Slovenije, katerega so se udeleili tudi najbolji Masterji AK Koper. Kot se dogaja e celo vrsto let, je v tekakem troboju atletov teka?ev in hitrohodcev, ki tekmujejo na srednjih in dolgih progah (in teh je v Sloveniji najve?) bil Fabio Ruzzier zopet najbolji. S 3.251 osvojenimi to?kami je bil za skoraj 800 to?k bolji od drugouvr?enega teka?a Roberta Kotnika (2.458 to?k) in za ve? kot 1.000 to?k bolji od tretjeuvr?enega teka?a Branimirja Komela (2.230 to?k). Lestvica upoteva 3 najbolje rezultate doseene na 3 razli?nih razdaljah. Med drugim je bil Ruzzier edini, ki je dosegel v eni disciplini ?ez 1.000 to?k, oziroma je to dosegel kar na vseh 3 razdaljah (na 5 km 1.130, na 10 km 1065 in na 3000 m indoor 1056 to?k).

Več ...

 

Sklic rednega ob?nega zbora

ATLETSKI KLUB KOPER

Na podlagi sklepa UO AK Koper, z dne 15.10.2016, sklicujem ob?ni zbor AK Koper, ki bo 25. novembra 2016 s pri?etkom ob 17.30 uri v sejni sobi restavracije Emonec v alari.

DNEVNI RED

 1. Otvoritev ob?nega zbora
 2. Izvolitev organov ob?nega zbora
 3. Poro?ilo o delu AK Koper v letu 2016 poro?a predsednik Klavdij Frankovi?
 4. Finan?no poro?ilo, poro?ilo nadzornega odbora poro?a Andrej Grzenti? in Dragica Pograjc
 5. Poro?ilo Zbora atletskih sodnikov poro?a Duan ilavec
 6. Spremembe statuta AK Koper
 7. Program dela leto in finan?ni plan za leto 2017
 8. Razno

Predsednik UO AK Koper

Klavdij Frankovi?

Na oglasno desko in na spletno stran AK Koper ?lanom in ?lanicam AK Koper, dne 10.11.2016

Polnopravni udeleenci ob?nega zbora so ?lani, ki imajo pla?ano ?lanarino za leto 2016.

Zadnjič posodobljeno (Petek, 11 November 2016 19:27)

 
Več člankov...
Iskanje
Utrinki
Link_to_Facebook