• JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Pokrovitelji
Pasica
Povezave
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica

Master Slovenija

Gasilska_v_Radovljici

Pred kratkim je v Radovljici ob prisotnosti predsednika AZS Romana Dobnikarja in najstarejega e ive?ega olimpijca 96-letnega Marka Ra?i?a, potekalo vsakoletno nagrajevanje najboljih atletov Masterjev Slovenije, katerega so se udeleili tudi najbolji Masterji AK Koper. Kot se dogaja e celo vrsto let, je v tekakem troboju atletov teka?ev in hitrohodcev, ki tekmujejo na srednjih in dolgih progah (in teh je v Sloveniji najve?) bil Fabio Ruzzier zopet najbolji. S 3.251 osvojenimi to?kami je bil za skoraj 800 to?k bolji od drugouvr?enega teka?a Roberta Kotnika (2.458 to?k) in za ve? kot 1.000 to?k bolji od tretjeuvr?enega teka?a Branimirja Komela (2.230 to?k). Lestvica upoteva 3 najbolje rezultate doseene na 3 razli?nih razdaljah. Med drugim je bil Ruzzier edini, ki je dosegel v eni disciplini ?ez 1.000 to?k, oziroma je to dosegel kar na vseh 3 razdaljah (na 5 km 1.130, na 10 km 1065 in na 3000 m indoor 1056 to?k).

Več ...

 

Sklic rednega ob?nega zbora

ATLETSKI KLUB KOPER

Na podlagi sklepa UO AK Koper, z dne 15.10.2016, sklicujem ob?ni zbor AK Koper, ki bo 25. novembra 2016 s pri?etkom ob 17.30 uri v sejni sobi restavracije Emonec v alari.

DNEVNI RED

 1. Otvoritev ob?nega zbora
 2. Izvolitev organov ob?nega zbora
 3. Poro?ilo o delu AK Koper v letu 2016 poro?a predsednik Klavdij Frankovi?
 4. Finan?no poro?ilo, poro?ilo nadzornega odbora poro?a Andrej Grzenti? in Dragica Pograjc
 5. Poro?ilo Zbora atletskih sodnikov poro?a Duan ilavec
 6. Spremembe statuta AK Koper
 7. Program dela leto in finan?ni plan za leto 2017
 8. Razno

Predsednik UO AK Koper

Klavdij Frankovi?

Na oglasno desko in na spletno stran AK Koper ?lanom in ?lanicam AK Koper, dne 10.11.2016

Polnopravni udeleenci ob?nega zbora so ?lani, ki imajo pla?ano ?lanarino za leto 2016.

Zadnjič posodobljeno (Petek, 11 November 2016 19:27)

 

8. Memorial Rodolfo Crasso

Koper-MASS

V nedeljo, 30.11., se je na trakem Velikem trgu odvijalo najve?je tekmovanje v hitri hoji zadnjih 70 let v Trstu. Na startu se je v raznih kategorijah predstavilo okoli 150 tekmovalcev iz 10 evropskih drav s celo vrsto dravnih prvakov in reprezentantov. Tekmovanje je organiziral traki klub S. Giacomo, ki je po njegovem dolgoletnem predsedniku Rodolfu Crassu tudi poimenoval 8. memorial. Obenem je tekmovanje veljalo za ?lansko Deelno prvenstvo, 9. Alpe/Adria Cup, 5. Racewalking Five Races ter nenazadnje za 42. Intercity, katerega je organiziral AK Koper.

Več ...

 

V soboto se je na gorikem stadionu na Rojcah odvijala mednarodna tekma v hitri hoji, veljavna za 8. Trofejo Halloween, 4. tekmo Trofeje Racewalking Five Races ter 5. tekmo Pokala Alpe/Adria. Na njej je nastopilo okoli 70 tekmovalcev iz Italije, Slovenije, Hrvake, Avstrije, Veneta in Tridentinske. Med njimi je bila tudi trojica atletov AK Koper. Med najmlajimi Pionirkami U10 je Saa Milenovi? z izdatno zmago na 500m ponovno dokazala svojo letonjo premo? v tej kategoriji. Med mlajimi mladinkami, ki so startale na 5000m dolgi progi, je Eva ?anadi zasedla solidno 3. mesto med sedmerico atletinj, ki sodijo med najbolje v Italiji. Na isti razdalji je startala tudi deseterica ?lanov, kjer je Fabio Ruzzier tudi sam osvojil odli?no 2. mesto za 14 let mlajim Neapelj?anom Saponarom, v tekmi, kjer so si sodniki dovolili diskvalifikacijo kar polovice tekmovalcev (Ruzzier je kon?al brez opominov).

Hitrohodce AK Koper ?aka prihodnjo nedeljo na trakem Velikem trgu izredno vano mednarodno tekmovanje, veljavno za 42. izvedbo Intercityja - ekipno tekmovanje klubov iz Freiburga in Dresdena (Nem?ija), Sabadella (panija), Toulousa (Francija), Bergama in Rima (Italija), Zagreba (Hrvaka) ter AK Koper, ki je tudi soorganizator. Najavljena je izredno mo?na mednarodna konkurenca, z nastopom mnogih sedanjih in bivih dravnih reprezentantov iz Italije, Slovenije, Slovake, Nem?ije, panije, Francije, vedske, Hrvake, Madarske in Avstrije. Na tem najve?jem tekmovanju v hitri hoji, organiziranem zadnjih 70 let v sosednji Deeli, je napovedan nastop preko 120 hitrohodcev, kar bo na slikovitem scenariju najve?jega trakega trga gotovo enkratno doivetje.

 
Več člankov...
Iskanje
Utrinki
Link_to_Facebook