• JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Pokrovitelji
Pasica
Povezave
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica

Sklic rednega ob?nega zbora

ATLETSKI KLUB KOPER

Na podlagi sklepa UO AK Koper, z dne 15.10.2016, sklicujem ob?ni zbor AK Koper, ki bo 25. novembra 2016 s pri?etkom ob 17.30 uri v sejni sobi restavracije Emonec v alari.

DNEVNI RED

 1. Otvoritev ob?nega zbora
 2. Izvolitev organov ob?nega zbora
 3. Poro?ilo o delu AK Koper v letu 2016 poro?a predsednik Klavdij Frankovi?
 4. Finan?no poro?ilo, poro?ilo nadzornega odbora poro?a Andrej Grzenti? in Dragica Pograjc
 5. Poro?ilo Zbora atletskih sodnikov poro?a Duan ilavec
 6. Spremembe statuta AK Koper
 7. Program dela leto in finan?ni plan za leto 2017
 8. Razno

Predsednik UO AK Koper

Klavdij Frankovi?

Na oglasno desko in na spletno stran AK Koper ?lanom in ?lanicam AK Koper, dne 10.11.2016

Polnopravni udeleenci ob?nega zbora so ?lani, ki imajo pla?ano ?lanarino za leto 2016.

Zadnjič posodobljeno (Petek, 11 November 2016 19:27)

 
Iskanje
Utrinki
Link_to_Facebook