• JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Pokrovitelji
Pasica
Povezave
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica

OB?NI ZBOR

ATLETSKI KLUB KOPER

Na podlagi sklepa UO AK Koper, z dne 03.04.2017, sklicujem ob?ni zbor AK Koper, ki bo 5. maja 2017 s pri?etkom ob 17.30 uri v sejni sobi restavracije Emonec v alari.

DNEVNI RED

 1. Otvoritev ob?nega zbora
 2. Izvolitev organov ob?nega zbora
 3. Poro?ilo o delu AK Koper v letu 2016 poro?a predsednik Klavdij Frankovi?
 4. Finan?no poro?ilo, poro?ilo nadzornega odbora poro?ata Andrej Grzenti? in Dragica Pograjc
 5. Poro?ilo Zbora atletskih sodnikov
 6. Spremembe statuta AK Koper
 7. Program dela in finan?ni plan za leto 2017
 8. Razno

Predsednik UO AK Koper

Klavdij Frankovi?

Na oglasno desko in na spletno stran AK Koper ?lanom in ?lanicam AK Koper, dne 20.04. 2017

Polnopravni udeleenci ob?nega zbora so ?lani, ki imajo pla?ano ?lanarino za leto 2017.

 
Iskanje
Utrinki
Link_to_Facebook