• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Pokrovitelji
Pasica
Povezave
Pasica
Pasica
Pasica
Pasica

Redni Občni Zbor

ATLETSKI KLUB KOPER

Na podlagi sklepa UO AK Koper, z dne 14.05.2018, sklicujem redni občni zbor AK Koper, ki bo 31. maja 2019 s pričetkom ob 17.30 uri v sobi restavracije Emonec v Šalari.

DNEVNI RED

  1. Otvoritev občnega zbora
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Poročilo o delu AK Koper v letu 2018 – poroča predsednik Klavdij Frankovič
  4. Finančno poročilo, poročilo nadzornega odbora – poroča Andrej Grzentič in Pečič Anja
  5. Poročilo Zbora atletskih sodnikov
  6. Program dela leto in finančni plan za leto 2019
  7. Razno

Predsednik UO AK Koper

Klavdij Frankovič

Na oglasno desko in na spletno stran AK Koper članom in članicam AK Koper, dne 17.05. 2019

 
Iskanje
Utrinki
Link_to_Facebook